Vés al contingut

Diversitat, Inclusió i l’Èxit Empresarial: Un Camí Cap a la Igualtat

  Diversitat, Inclusió i l'Èxit Empresarial: Un Camí Cap a la Igualtat

  Mario Hernández, Barcelona 18 de desembre del 2023

  En l’actualitat, la diversitat i la inclusió s’han convertit en pilars fonamentals per al món empresarial. A través de l’educació i la consciència sobre aquests temes, les organitzacions poden abordar els reptes i aprofitar les oportunitats que aporten. Un seminari web organitzat pels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC va oferir una mirada en profunditat sobre com les empreses poden gestionar de manera efectiva la diversitat i la inclusió. L’acte va estar moderat per Mònica Cerdán, professora de la UOC i membre del grup d’investigació I2TIC, i va reunir un conjunt d’experts que van oferir la seva visió sobre aquesta qüestió crucial.

  La Importància de la Diversitat i la Inclusió

  La diversitat en l’empresa implica la representació de persones d’orígens ètnics, gèneres, edats i habilitats diferents. La inclusió, d’altra banda, es refereix a la creació d’un entorn on tothom se senti respectat i tingui oportunitats iguals. Aquesta mirada més àmplia sobre la diversitat i la inclusió reconeix que la diversitat es pot manifestar de moltes maneres i que la inclusió és l’eina que permet aquesta diversitat prosperar.

  Com a dona empresària, emprenedora o directiva, segurament has après a valorar la diversitat i la inclusió com una força que impulsa el creixement i la innovació. Les diferents visions que aporta la diversitat de bagatges personals permeten no només una visió diferent de la situació sinó també una forma diferent de solucionar problemes. Cada individu aporta una perspectiva única que pot ser crucial per a la presa de decisions i la solució de problemes.

  Captura de pantalla 2023-09-14 122343
  7

  La Diversitat com a Motor de l'Empresa

  La diversitat i la inclusió no només aporten una gamma més àmplia de perspectives, sinó que també tenen un impacte positiu en altres àmbits empresarials. Les empreses que fomenten la diversitat i la inclusió gaudeixen d’una millora en la seva imatge de marca. Aquest compromís amb la igualtat i la diversitat es converteix en una declaració de valors que ressoa positivament amb clients, inversors i empleats.

  A més de millorar la imatge de marca, la diversitat també impulsa la innovació. Quan es reuneixen persones amb experiències i perspectives diferents, es crea un caldo de cultiu per a noves idees i enfocaments. Aquesta diversitat d’idees és clau per a la innovació empresarial i pot conduir a la creació de productes i serveis innovadors.

  La diversitat també és un factor crític en la presa de decisions. Les empreses que compten amb una varietat de veus i perspectives estan millor posicionades per prendre decisions més informades i equitatives. Aquesta perspectiva àmplia pot ajudar a anticipar els canvis del mercat i adaptar-se de manera més efectiva.

  Al mateix temps, la diversitat també és una eina per atraure i retenir talent. Les persones busquen entorns on se’ls valori pel que són i se’ls ofereixi l’oportunitat de créixer. Les empreses que prioritzen la diversitat són més atractives per als professionals que volen un entorn inclusiu on puguin assolir el seu potencial.

  La inclusió és la clau per desbloquejar el poder de la diversitat. No només es tracta de tenir una plantilla diversa, sinó de crear un entorn on tothom se senti còmode i respectat. Això significa eliminar les barreres i les prejudicis que poden existir. La inclusió requereix un compromís continu amb la igualtat d’oportunitats i la justícia.

  Els experts ho tenen clar: una organització que vulgui ser inclusiva i diversa ha d’apostar per dos factors: esforç i valentia. Cal estar disposat a fer l’esforç per entendre les necessitats i les perspectives de les persones de diverses identitats i demostrar valentia en la promoció d’una cultura d’igualtat i inclusió.

  Els Desafiaments i les Oportuitats

  Tot i que la diversitat i la inclusió porten consigo una gran quantitat d’avantatges, no està exempta de desafiaments. Les empreses han de superar la por de no saber com tractar la diversitat i les persones que la representen. La igualtat pot ser una via discriminatòria, i la veritable igualtat requereix una aproximació equitativa que valori a cada individu per les seves capacitats i no per les seves característiques personals.

  Una de les principals por que les empreses han de superar és la por al tracte amb la diversitat. No saber com gestionar la diversitat i com tractar les persones amb diferents bagatges pot ser una barrera per a la inclusió. És important aprendre a valorar a les persones per les seves capacitats i la seva singularitat en lloc de jutjar-les per les característiques que podrien ser diferents.

  Una altra por comuna és el desconeixement de la discapacitat. És important entendre que la inclusió no es basa en encaixar persones diverses en l’organització, sinó en adaptar l’entorn per acomodar-les. Cal entendre que la discapacitat no és un factor limitant sinó una característica que es pot acomodar i valorar.

  La comunicació és també un element clau en la inclusió. Les empreses han de ser capaces de comunicar amb eficàcia les seves polítiques i pràctiques d’inclusió a tota la plantilla. La sensibilització i la formació són essencials per garantir que tothom entengui la importància de la diversitat i la inclusió.

  Les Bones Pràctiques

  Algunes empreses ja estan fent passos significatius en la gestió de la diversitat i la inclusió. Aquestes són algunes de les bones pràctiques que es poden destacar:

  Naturgy: Aquesta companyia destaca per els seus programes de desenvolupament de lideratge femení.

  TMB: Ha estat premiada per impulsar accions per la inclusió i no discriminació, així com mesures contra l’assetjament.

  Ilunion Hoteles: Aposta per la contractació de persones amb discapacitat.

  Vodafone: Ha estat un exemple pel seu compromís amb la diversitat i la inclusió.

  Generaly: És un altre exemple d’empresa que ha adoptat polítiques d’inclusió i diversitat.

  Specialisterne: Es destaca pel seu model de negoci basat en les competències i habilitats de persones com el trastorn autista.

  Ikea: Destaca per la composició equilibrada del seu equip directiu.

  Meliá Hotels International: Té una estratègia de selecció i gestió de recursos humans que ha contribuït a la seva imatge de marca.

  vista-lateral-personas-que-trabajan-oficina

  Col· lectius Vulnerables: Una Prespectiva Clau

  Per a moltes empreses, l’atenció als col·lectius vulnerables és una part fonamental de la seva estratègia empresarial. L’objectiu principal és oferir oportunitats laborals a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere, persones en risc d’exclusió social i joves aturats de llarga durada. Aquesta tasca no només té un impacte positiu en la vida d’aquestes persones sinó que també contribueix a la creació d’una societat més justa.

  La inclusió completa i eficaç d’aquests treballadors només és possible des de la normalització. Això significa valorar i tractar les persones per les seves qualitats i capacitats i no pas perquè tinguin una discapacitat determinada o visquin una situació personal excepcional.

  La inclusió i la diversitat també s’apliquen a altres col·lectius, com les persones grans. La creació d’entorns on aquestes persones es sentin valorades i respectades és clau per millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia personal.

  Una crida a l'acció

  Com a dona empresària, emprenedora o directiva, tens un paper essencial en la promoció de la diversitat i la inclusió. Pots ser una defensora d’aquesta causa i liderar el camí cap a una cultura empresarial més inclusiva i diversa.

  L’èxit empresarial no només es mesura pels beneficis, sinó també per l’impacte positiu que pots tenir en la societat. La diversitat i la inclusió són eines que poden fer del món un lloc millor, i tu pots ser part d’aquest canvi.

  En resum, la diversitat i la inclusió no només són bones pràctiques empresarials sinó també una oportunitat per créixer i innovar. Aquesta perspectiva àmplia és la clau per a un futur més just i igualitari. La valentia d’adoptar aquesta perspectiva és el primer pas cap a un món més inclusiu i divers.

  La interseccionalitat, un marc que reconeix com les diferents identitats socials es solapen i interactuen, ofereix una eina addicional per comprendre la complexitat de la diversitat i la inclusió. Aquest enfocament suggereix que les persones són úniques i que les seves identitats són multifacètiques. La interseccionalitat ens recorda que hem de considerar tots els aspectes d’una persona per entendre plenament la seva identitat i les seves necessitats.

  En conclusió, la diversitat, la inclusió i la interseccionalitat són elements crucials per a les empreses avançades. La promoció d’aquests valors no només és una responsabilitat social sinó també una oportunitat per créixer, innovar i millorar la imatge de marca. Com a dona empresària, tens un paper fonamental en la creació d’un món més inclusiu i divers.

  Comencem així, amb el pas ferm cap a un futur més just i igualitari. La diversitat és la riquesa de la nostra societat i les empreses que l’abracen estan destinades a créixer i prosperar en aquest món canviant.

  Amb aquesta visió i amb l’esperança de fer el món un lloc millor, us animo a abraçar la diversitat i la inclusió a les vostres empreses i a ser agents del canvi. El futur és divers i inclusiu, i depèn de tots nosaltres fer-ho possible.