Saltar al contenido

 

«Ens volem vives» és un projecte destinat a l’apoderament econòmic de les dones víctimes de violència masclista a través de la inserció laboral o l’emprenedoria.

El projecte no busca ocupar el lloc de les administracions en l’atenció psicosocial de les dones que pateixen violència de gènere o violència masclista, sinó complementar les actuacions d’aquestes administracions brindant a les dones eines per a restituir la seva economia, la seva autoestima i consolidar un projecte personal que perduri en el temps.

56 dones assassinades al 2023, només en 15 casos hi havia denúncia prèvia

Dades publicades per la delegació del Govern contra la Violència de gènere

La violència econòmica, que consisteix a privar a la víctima de recursos econòmics, així com impedir que s’incorpori al món laboral, és una de les causes per les quals les dones víctimes de violència masclista pateixen especialment aquesta situació de desocupació o d’ocupació informal i precària. 

A través d’aquest programa les dones víctimes de violència masclista poden aconseguir o recuperar l’autonomia econòmica i amb això el control sobre la seva pròpia vida.

Què busca el projecte?

Aquest projecte busca omplir aquest buit que ens han transmès les institucions públiques i les organitzacions d’atenció a víctimes i construir un espai segur i no re-victimizant des del qual les dones víctimes de violència masclista puguin fer passos precisos cap a la recuperació de la seva autonomia a través de l’ocupació i l’emprenedoria.

L’objectiu

Acompanyar a les dones víctimes de violència masclista en el procés de treballar en la consecució de la seva autonomia i el seu apoderament econòmic a través de de la inserció laboral o l’emprenedoria.