Saltar al contenido

Missió, Vissió i Valors

Missió
Impulsem el canvi social necessari per a aconseguir la igualtat entre dones i homes a través de la participació social, política i econòmica. Promovem la creació d’ocupació a través de l’emprenedoria inclusiva, l’orientació laboral i les microfinances com a eines per a transformar la vida de les dones en situació de vulnerabilitat.

Visió
Volem ser una organització referent en el treball d’apoderament de les dones per a obtenir la seva independència econòmica i professional.
Ser una entitat que pugui actuar en espais de trobada i diàleg entre entitats públiques i privades i agents socials en el disseny, implementació i avaluació de polítiques econòmiques i socials. (redacció)

Valors
Som una associació:

Compromesa:
Treballem per una integració plena amb drets reals i efectius des de la igualtat d’oportunitats.

Participativa:
Creiem en la participació activa de les nostres sòcies i en el treball en xarxa amb altres agents socials públics o privats.

Amb Impacte:
Plantegem les nostres accions en funció dels objectius en concordança amb l’impacte real que generen en la societat.

Honesta:
Estem compromeses amb la transparència, la qualitat, la sostenibilitat i l’eficiència del nostre treball i dels recursos.

Professional:
Treballem posant a la persona en el centre des d’una perspectiva integral i de gènere, fomentant l’autonomia i la inclusió social.

Innovadora:
Apostem per la innovació amb un equip entusiasta com a element clau per a respondre als problemes i desafiaments individuals aportant veus diferents i propostes amb models alternatius.