Vés al contingut

Diversitat Migratòria i Gènere: Reptes i Oportunitats en els entorns laborals.

  Diversitat Migratòria i Gènere: Reptes i Oportunitats en els entorns laborals.

  Gloria Elena Rendón Toro, Barcelona 23 d’octubre 2023

   

  Les migracions internacionals han adquirit un paper important en el context global, sent un tema rellevant tant per a les societats d’origen, com per a les societats d’arribada. A pesar que les persones migrants internacionals representen tan sols el 3,6% de la població mundial, la diversitat associada amb les migracions ha emergit com a tema central en múltiples àmbits, que inclouen la política, els mitjans de comunicació, els espais d’interacció social i comunitària, així com en el món empresarial.

  Les raons per les quals les persones migren són variades i inclouen la cerca de protecció de la vida, oportunitats econòmiques, raons afectives, accés a l’educació i factors vinculats amb  el canvi climàtic, entre altres.  La demanda de mà d’obra és un factor important d’atracció per a les persones, ja que l’escassetat de mà d’obra s’ha convertit en una demanda important en països com a Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia  i en menor mesura Espanya. Com a resultat,  diferents països han implementat estratègies per a atreure persones treballadores estrangeres i abordar l’escassetat de mà d’obra.

  No obstant això, persisteixen i s’intensifiquen desafiaments significatius pel que fa a la inclusió laboral de les persones estrangeres, la qual cosa requeriria una atenció prioritària.

  Un informe de l’Organització Internacional del Treball (OIT)  (Amo-Agyei, 2020) mostra que als països d’alts ingressos les persones treballadors migrades, guanyen entre 13%  i un 42% menys que els treballadors nacionals,  fins i tot quan ocupen posicions dins de la mateixa categoria professional. A més, la desigualtat, les experiències de discriminació i racisme perjudiquen les persones que veuen els seus drets menyspreats i no respectats; això també impacta negativament en les organitzacions que no es beneficien de les habilitats i de les oportunitats que aquestes persones representen,  així com a les societats que no inclouen en condicions d’igualtat a les  persones migrades i els seus descendents (Fitzsimmons et al., 2019).

  En particular, les dones migrades enfronten una probabilitat significativament major d’estar sobrequalificades en les seves ocupacions en comparació amb les dones natives (Akgüç et al., 2023), la qual cosa resulta en una infrautilització de les seves habilitats i formació.

  Diverses investigacions han explorat les contribucions de les persones migrades a les societats d’arribada i han evidenciat que aquestes depenen en gran manera elements que van més enllà de cada persona, com el marc jurídic, les polítiques i  les característiques demogràfiques i socioeconòmiques.

  En examinar específicament les  aportacions econòmiques, han revelat que les persones migrants aporten el 9% del Producte Interior Brut mundial (Woetzel et al., 2016). A més, les empreses amb major de diversitat ètnica i cultural compten amb un 33% més de probabilitats de tenir una rendibilitat líder en el sector (Hunt et al., 2018).

  És interessant destacar que el 55% de les grans empreses emergents als Estats Units d’Amèrica van ser fundades per persones immigrades i refugiades (Anderson, 2022). 

  Tenint en compte els grans reptes i les oportunitats que planteja la diversitat migratòria,  és essencial adoptar estratègies per a combatre la desigualtat, la discriminació i el racisme en els entorns laborals. Això pot aconseguir-se mitjançant informació, formació, suport i  acompanyament a les persones treballadores i als equips directius, així com fent canvis  en la cultura organitzacional i en els processos d’atracció del talent,  selecció, promoció i de retenció de les persones.

  Bibliografía

   – Amo-Agyei, S. (2020). The migrant pay gap: Understanding wage differences between migrants and nationals. www.ilo.org/publns.

   

  – Anderson, S. (2022). Immigrant Entrepreneurs and US Billion-Dollar Companies. https://nfap.com/wp-content/uploads/2022/07/2022-BILLION-DOLLAR-STARTUPS.NFAP-Policy-Brief.2022.pdf

   

  – Fitzsimmons, S. R., Baggs, J., & Brannen, M. Y. (2019). Intersectional arithmetic: How gender, race and mother tongue combine to impact immigrants’ work outcomes. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101013

   

  – Hunt, V., Prince, S., & Dixon-Fyle, S. (2018). Delivering growth through diversity in the workplace | McKinsey. https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/delivering-through-diversity

   

  – Organiación Internacional para las Migraciones (OIM). (2021). Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. www.iom.int

   

  – Sánchez, H. E., & Gómez, M. V. (2023, January 8). Se buscan trabajadores extranjeros, razón Europa | Economía | EL PAÍS. El Pais. https://elpais.com/economia/2023-01-08/se-buscan-trabajadores-extranjeros-razon-europa.html

   

  – Woetzel, J., Madgavkar, A., & & Rifai, K. (2016). People on the Move: Global Migration’s Impact and Opportunity. www.mckinsey.com/mgi.