Vés al contingut

Combinar VR i Educació social, una idea transgressora i poc comú.

  Barcelona, 23 de novembre de 2023 – Maria Losada

   

  Amb motiu del 25 de novembre, el dia internacional per l’erradicació de les violències contra les dones hem volgut entrevistar a la Diana i l’Albert, creadors de V-Tools, dos professionals que han unit la Realitat Virtual i l’Educació Social per a sensibilitzar i educar als joves en qüestions com la violència de gènere.

  Per una banda, la Diana és entusiasta i compromesa amb l’aplicació de la tecnologia per al desenvolupament social. La seva trajectòria professional s’ha centrat en la cerca de solucions innovadores que promoguin el benestar de la comunitat i millorin la qualitat de vida de les persones.

  A l’altra banda del projecte tenim a l’Albert, educador social apassionat de l’educació, especialitzat en Innovació Social Digital. Defensa fermament que l’educació pot transformar la societat i està compromès a fer canvis significatius en la comunitat.

  El projecte ens va cridar l’atenció des del primer moment. Combinar VR i Educació social, una idea transgressora i poc comú. Com us endinseu en aquest projecte?

  Fusionem dos sectors que, fins ara, semblaven evolucionar de forma paral·lela: el sector digital i el sector de l’educació social. Aquesta unió té com a objectiu crear, dissenyar i implementar projectes de lnnovació Social Digital. Utilitzem les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina transformadora, identificant les necessitats de la comunitat i oferint solucions reals i accessibles. La nostra missió inclou, a més, la democratització de la tecnologia, assegurant que aquesta sigui un motor d’igualtat i oportunitats per a totes les persones.

  En el disseny dels nostres projectes, optem per fer ús de la metodologia de la Quàdruple Hèlix, establint sinergies entre els quatre agents principals de la societat: les Empreses, les Universitats, l’Administració Pública i la Comunitat. Atorguem un paper protagonista a la comunitat, ja que és ella qui realment coneix les necessitats reals i pot guiar-nos en la creació de solucions significatives.

  La nostra proposta de valor és que des de V-TOOLS produïm contingut en Realitat Virtual, la qual cosa ens permet adaptar el contingut a les necessitats detectades i crear experiències immersives per abordar les diverses problemàtiques socials.

  Centrat en Joves. Per què? Quines són les problemàtiques socials que identifiqueu que us porten a crear V-Tools?

  La integració de les noves tecnologies amb els joves s’erigeix com la més eficaç estratègia per captar la seva atenció en qualsevol àmbit, ja que constitueixen autèntics natius digitals amb un domini inherent d’aquestes eines. Abordem les problemàtiques identificades amb la determinació de proporcionar solucions concretes, amb una atenció especial centrada en el Ciberassetjament en entorns educatius i la Violència de gènere.

  Les conseqüències del ciberassetjament susciten una profunda preocupació, amb un alt índex de suïcidis entre adolescents des de l’arribada de les Xarxes Socials.

  Aquest fenomen, alimentat per l’assetjament que es perpetua sense interrupcions les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, posa de manifest la necessitat imperativa de prendre accions concretes i efectives per protegir i donar suport a aquesta generació digital.

  Pel que fa a la violència de gènere, és de vital importància reconèixer que les persones adolescents poden arribar a normalitzar aquestes idees i acabar considerant-les vàlides, sense reflexionar sobre el que representen aquestes actituds i pensaments: l’expressió de dinàmiques de dominància, poder i control, que poden evolucionar cap a relacions abusives i tòxiques.

  La incidència de la violència de gènere entre adolescents ha experimentat gairebé un doblament en un període de quatre anys. D’acord amb l’últim informe de la Fundació ANAR, basat en més de 20.000 enquestes, s’ha registrat un increment del 87%. Entre els anys 2018 i 2022, més d’11.000 nenes i adolescents han rebut assistència. En tots els casos, les víctimes són noies.

  La mitjana d’edat de les víctimes és de setze anys i més del 70% decideixen no denunciar els atacs ni tenen la intenció de fer-ho. Dins de l’ample espectre de casos, el 46% es troben en l’etapa de secundària, mentre que un 31% estan en batxillerat. Cal destacar que aproximadament la meitat d’aquestes joves presenta un rendiment escolar baix i resideixen amb les seves famílies.

  Així, el nostre treball no només procura abordar les conseqüències palpables del ciberassetjament, sinó també treballar per transformar les mentalitats i fomentar relacions saludables basades en el respecte mutu.

  Educació sexual, ciberassetjament, violències masclistes. Temes recurrents avui en dia entre els joves. Per què creieu que hi ha hagut un augment o radicalització d’aquests casos?

  L’accés generalitzat als mitjans de comunicació i les xarxes socials exposa a les persones joves a continguts inadequats o perjudicials, contribuint a la normalització de comportaments no saludables. A això se suma una educació sexual deficient o la inexistència de programes educatius que abordin de manera completa i respectuosa la sexualitat, deixant les persones joves amb informació inadequada o distorsionada.

  La naturalesa anònima de les interaccions en línia fomenta el ciberassetjament, ja que algunes persones es poden sentir menys cohibides o responsables de les seves accions.

  Això es veu agreujat per la pressió social per ajustar-se als estereotips de gènere, com ara la idea de masculinitat tòxica, que contribueix a la normalització de comportaments violents o dominants.

  La manca d’accés a recursos i suport adequats deixa a les persones joves sense les eines necessàries per afrontar les dificultats i resoldre conflictes de manera saludable. Les persistents desigualtats de gènere creen un terreny fèrtil per a la violència de gènere, ja que algunes persones se senten justificades en l’exercici de poder sobre altres.

  Finalment, les ràpides transformacions en la societat i la cultura creen tensions i desafiaments als quals les persones joves poden respondre de maneres problemàtiques. Abordar aquests problemes requereix un enfocament integral que inclogui educació sexual completa, conscienciació sobre la igualtat de gènere, suport psicològic i l’ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació.

  És per aquest motiu, que argumentem que és essencial iniciar intervencions des de la infància i adolescència per desmantellar les creences i els mites que envolten l’amor romàntic i aquells que justifiquen els comportaments violents. Al mateix temps, també destaquen la necessitat de fomentar les conductes prosocials d’ajuda basades en l’empatia, la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre, un aspecte indispensable per comprendre el mal que es pot ocasionar, fins i tot quan hi ha una pantalla d’intermediari.

  Parleu-nos del mètode d’educació i sensibilització de V-Tools. Què és i d’on sorgeix la idea? Compleix amb alguna finalitat personal?

  La nostra línia pedagògica se centra en l’aplicació de la tecnologia de Realitat Virtual amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’eficàcia de l’educació, proporcionant una experiència d’aprenentatge més immersiva, personalitzada i pràctica. 

  Estudis realitzats per la Universitat de Stanford destaquen que l’empatia es reconeix com l’habilitat més crítica per aconseguir canvis en el pensament i el comportament, i la Realitat Virtual ha demostrat contribuir en un 22% més que altres tècniques a la generació d’empatia.

  En Virtual Human Interaction Lab de la Universitat de Stanford encapçala les investigacions sobre els impactes psicològics de la Realitat Virtual i els avantatges que aquesta tecnologia pot aportar a la societat. Un àmbit recentment explorat per aquests científics és com la Realitat Virtual pot fomentar i cultivar l’empatia.

  Les nostres experiències immersives recreen situacions que aborden temes com la violència de gènere en l’adolescència, l’assetjament o la desigualtat. En aquest context, les persones participants tenen l’oportunitat de viure i sentir-se en primera persona, possibilitant una experiència que fomenta la sensibilització i la reflexió. Aquest enfocament té l’objectiu de provocar canvis en el pensament i les conductes després de la participació.

  Per què és important que es vivenciïn les situacions?

  La vivència de situacions mitjançant la Realitat Virtual enriqueix l’aprenentatge, proporcionant una perspectiva profunda, estimulant l’empatia i facilitant un aprenentatge actiu i significatiu. Aquest enfocament demostra ser particularment valuós en temes delicats com la violència de gènere i ciberassetjament, connectant emocionalment les persones participants amb la temàtica i fomentant canvis positius en les seves actituds i comportament.

  La immersió emocional és un aspecte fonamental de l’experiència amb la Realitat Virtual. En viure una situació en primera persona, les persones participants no només són espectadores, sinó que també experimenten les emocions associades, establint una connexió profunda amb el contingut.

  Aquesta vivència directa fomenta la generació d’empatia, ja que permet a les persones participants comprendre de manera empàtica les experiències dels altres. Aquesta identificació condueix a una comprensió més profunda i a una actitud més empàtica enfront dels desafiaments i les situacions que es presenten.

  L’experiència d’immersió en les situacions també provoca un canvi de perspectives i creences. En viure les situacions, les persones participants poden desafiar prejudicis previs i adquirir una nova perspectiva, fomentant la reflexió i facilitant un canvi de mentalitat.

  La vivència activa millora l’aprenentatge. En comptes de rebre passivament la informació, les persones participants estan immerses en la situació, facilitant la retenció d’informació i afavorint un aprenentatge significatiu.

  Les experiències viscudes tenen un impacte durador en el comportament i les actituds. L’experiència directa és més efectiva per provocar canvis conductuals que simplement rebre informació teòrica.

  De quina manera les vostres formacions són transformadores?

  Les sessions que oferim es presenten com a transformadores gràcies a la combinació d’experiències immersives, generació d’empatia, canvi de perspectives i un enfocament actiu. Utilitzant la Realitat Virtual com a eina d’aprenentatge, busquem anar més enllà de la simple teoria, proporcionant un entorn que permet totes les persones participants viure situacions concretes i connectar amb les emocions associades. A través de simulacions en temps real, fomentem la generació d’empatia, permetent a totes les persones participants experimentar directament les perspectives i les emocions vinculades a les situacions abordades. Les experiències immersives tenen el poder de canviar perspectives i creences, desafiant prejudicis i fomentant la reflexió crítica. Amb un enfocament actiu, l’aprenentatge en la Realitat Virtual millora la retenció de la informació, ja que enfrontar-se activament als reptes facilita una millor comprensió i record de la matèria.

  Les formacions no només transmeten coneixements, sinó que també busquen estimular canvis de comportament mitjançant la immersió en situacions específiques. Amb un enfocament inclusiu, les formacions estan dissenyades considerant la diversitat i la inclusió, fomentant un aprenentatge respectuós i inclusiu que té en compte les diferents perspectives i realitats de totes les persones participants.

  Quins resultats heu extret de les proves pilot que heu fet en l’àmbit intern i quin feedback heu rebut de les entitats que han utilitzat el nostre material pedagògic immersiu?

  La immersió en la Realitat Virtual promou una comprensió més profunda i empàtica de les experiències dels altres, potenciant la capacitat d’empatitzar-se amb altres perspectives i situacions. 

  Això es tradueix en un augment significatiu de la consciència crítica, amb els tallers que estimulen la reflexió sobre qüestions com la violència de gènere i el ciberassetjament. A més, es nota un notable increment en el sentiment d’empoderament personal, amb les participants prenent decisions i actuant en situacions simulades, afectant positivament la seva gestió de la vida quotidiana. S’observa també una millora palpable en les habilitats de comunicació, especialment en la resolució de conflictes, i un aprofundiment en la consciència tecnològica, amb impactes positius potencials per a la participació i contribució a la societat digital en evolució.

  Quin és l’objectiu que teniu? Com us agradaria generar impacte?

  Busquem contribuir de manera positiva a la formació de ciutadans conscients, capacitats i compromesos amb la construcció d’una societat més justa i equitativa. L’essència del nostre objectiu és generar un impacte positiu i significatiu en les persones, amb un enfocament específic en àrees clau com la consciència social, la prevenció i sensibilització sobre el ciberassetjament en entorns educatius i la violència de gènere en l’adolescència.