Vés al contingut

Programa Next Diversitat i Empresa

El programa Next Diversitat i Empresa té la finalitat d’acompanyar la inserció laboral de col·lectius vulnerables i de gestió de la diversitat a les empreses. A través de la implementació d’Itineraris Personalitzats adreçats als persones participants i dels Plans de Diversitat adreçats a les Pimes, s’espera fomentar la contractació d’aquests col·lectius i facilitar d’aquesta manera la seva inserció laboral.

 

 

Perfil d’usuàries del programa

El Programa Next Diversitat i Empresa va destinat a persones en risc d’exclusió social, amb documentació que es trobin en situació d’atur.

Aplicació del Pla de Diversitat

El Programa Next Diversitat i Empresa està destinat a empreses d’entre 1 a 149 treballadors i treballadores.

El programa ofereix gratuitament:

 • Un diagnòstic per a poder crear la comissió d’igualtat dins l’empresa.
 • Un diagnòstic de comunicació interna i externa.
 • Un diagnòstic dels processos de selecció.
 • Un diagnòstic i recomanacions per al pla d’acolliment.

 

El pla de diversitat, inclou:

 1. Programa Diversitat i Empresa
 2. Preambul
 3. Marc legal
 4. Què és la gestió de la diversitat
 5. Objectius
 6. Descripció empresa
 7. La gestió de la diversitat a l’empresa (diagnòstic)
 8. Definició de mesures, procediments i actuacions
 9. Accions de seguiment, avaluació i vigència del Pla
 10. Recomanacions generals

Amb el finançament de: