Vés al contingut

Registre Salarial, una eina per la lluita contra la bretxa salarial

    Aquest mes d’Abril de 2021 ha entrat en vigor el Registre Salarial, una nova eina d’ús obligatori per a totes les empreses de l’Estat Espanyol i que respon a les diferents lleis i normatives en relació  a l’igualtat de gènere (La Constitució espanyola (article 35), l’Estatut dels Treballadors (article 28), dues lleis sobre la igualtat, el Tractat de Funcionament de la UE, la Carta de Drets Fonamentals de la UE, una directiva europea, una recomanació de la Comissió Europea, entre altres. El nou registre, amb sancions previstes, ha de recollir les retribucions de tots els treballadors, inclosos directius, amb especificació de gènere i de categories laborals. Hi estan obligades totes les empreses, però amb més intensitat les que tenen més de 50 treballadors, que hauran d’aportar més especificacions (complexitat del lloc de treball o formació exigida, per exemple). Igualment, si una empresa de més de 50 treballadors admet una bretxa de més del 25%, l’haurà de justificar de manera raonable.

    L’objectiu d’aquesta nova eina és oferir una fotografia més detallada de la situació, veure en detall sobre la situació de la bretxa salarial real. A la vegada, aquesta nova eina s’afegeix al recurs ja existent dels Plans d’Igualtat per a les empreses.

    Per a més informació, consulta aquí, les diferents eines:

    Guia per a elaborar el Registre Retributiu i càlcul de la bretxa. Font Generalitat de Catalunya.

    Eina Registre Retributiu Font Generalitat de Catalunya