Vés al contingut

L’ENTREVISTA: NÚRIA VIÑAS, DONES PEL FUTUR

  L’ENTREVISTA: NÚRIA VIÑAS, DONES PEL FUTUR per 22@Network

  ● Quin seria l’Elevator Pitch de la teva empresa?

  Dones pel Futur és una entitat social sense ànim de lucre que aposta per la igualtat d’oportunitats i per l’autonomia econòmica de les dones. Treballem en l’acompanyament a dones en el seu camí cap a la realització professional, sigui mitjançant la inserció laboral, o l’autoocupació. Les acompanyem també en el seu procés d’apoderament per aconseguir els seus propòsits i fer realitat els seus projectes professionals i laborals.

   

  ● Quin és el factor clau d’èxit a la teva empresa?

  El nostre èxit resideix en realitzar una bona atenció a les nostres usuàries, sòcies i voluntàries, i obtenir, en conseqüència, uns bons resultats en tots els programes que portem a terme. Amb la visió de ser referents en el món econòmic i social, sobre temes relacionats a dones i el seu lideratge, aconseguir un bon feedback de les dones a les quals acompanyem és el que determina l’èxit de la nostra acció i el que ens indica que estem seguint el bon camí.

   

  ● En quin projecte esteu treballant actualment?

  Estem treballant en diversos projectes, tots en referència a les dones i els seus projectes professionals, per aconseguir apoderar-les, i que gaudeixin d’una independència econòmica per escollir el seu camí de vida. El nostre acompanyament de la dona és integral i inclou des del procés d’acollida, amb un suport emocional, passant per grups solidaris de dones on crear una xarxa sòlida de suport, fins a aconseguir la realització professional, sigui mitjançant la inserció laboral, a través dels programes d’orientació laboral que oferim, o l’autoocupació, amb els programes de formació per l’emprenedoria.

   

  ● Què estàs aprenent ara?

  Que encara tenim molt camí per recórrer, i que cal fer-ho cada cop millor. Les dones encara no tenim el reconeixement que ens pertocaria en una societat democràtica i igualitària. En el món de l’empresa encara cobrem menys que els homes, i no estem encara representades en els llocs de decisió. Es continua contractant més homes que dones, i la maternitat encara és un hàndicap per la plena incorporació de les dones en el món laboral.

   

  ● Per què vas decidir unir-te al 22@NETWORK Barcelona?

  Per nosaltres és molt important i valorem molt el treball en xarxa, vivim en aquest espai i creiem poder aportar i rebre moltes idees i exercir una bona col·laboració, per continuar amb els nostres objectius. Valorem molt que tingueu una comissió de dones.

   

  ● De quina manera creus que formar part de l’associació 22@Network Barcelona ajuda a la teva empresa?

  L’oportunitat de participar en els vostres actes, de rebre informació actualitzada és clau. També donem molt de valor a l’oportunitat de canalitzar la nostra activitat cap a altres empreses. És molt important per nosaltres poder fer difusió del que fem, donar a conèixer la nostra acció i sensibilitzar a totes les empreses que en formen part.

   

  ● Què és el que tu aportes a l’ecosistema 22@?

  Una manera de treballar socialment en la nostra ciutat i barri. Apostant per l’agenda 2030 i els seus ODS. Demostrant que el món empresarial pot anar de la mà de la diversitat de gènere, ètnica, transgeneracional i funcional. Que les dones som impulsores de l’ecosistema emprenedor català i que som una part valuosa del canvi de paradigma empresarial que presenta l’agenda 2030.

   

  ● Què és el que t’atrau d’aquest ecosistema?

  Un dels nostres objectius és impulsar l’entrada de les dones en les empreses de noves tecnologies, i en la creació d’empreses emergents. Així com impulsar a les empreses a que incorporin la perspectiva de gènere i la igualtat en tots els seus aspectes: flexibilitat horària, ajuda a la corresponsabilitat, prevenció d’abusos i assetjaments laborals, plans d’igualtat, etc.

   

  ● A qui coneixes tu que creus que tota la comunitat 22@ hauria de conèixer?

  Petites empreses de dones que estan fent una bona feina, i molts cops no tenen pressupost per comunicar i difondre els seus productes i serveis. Entitats que estan relacionades i treballen en temes d’igualtat, ex: Fundació ARED. Associacions de comerciants, Espai IDEAL.

   

  ● Com definiries la innovació en el districte 22@?

  Principalment tecnològica, social i ambiental.

   

  ● Com definiries la sostenibilitat en el districte 22@?

  Com a nou espai d’empreses innovadores, aposten per la qualitat dels seus productes i serveis dins d’un marc de respecte pel medi ambient i pels recursos renovables. Manteniment d’un equilibri econòmic i, alhora, ambiental.

   

  ● Com veus la teva empresa d’aquí a 5 anys?

  De fet, sempre comento que m’agradaria que en un futur no fos necessària l’existència d’entitats com la nostra, que han de defensar els drets de les dones i la igualtat d’oportunitats.