Vés al contingut

Inici d’un nou camí – Jornada dedicada als petits emprenedors

  L’esdeveniment es va realitzar el passat 2 de desembre, a la Sala del Restaurant el Foro, en el marc del projecte Espai Emprèn – Avanza per persones emprenedores migrants coordinat per la Fundació Nantik Lum i la Fundació Servei Solidari entitat que des de l’any 2005 va desenvolupar accions de suport a l’emprenedoria amb col·lectius amb necessitats específiques: persones en situació de vulnerabilitat principalment dones migrants.

  La nostra entitat Dones pel futur assumeix el repte de continuar amb el programa Espai Emprèn i Microcrèdits. Servei Solidari ha fet un conveni amb Dones pel Futur per traslladar el programa Espai Emprèn i els usuaris/àries que tenien processos oberts, a més de transferir els coneixements i el saber fer de tants anys d’experiència.

  Es va presentar el traspàs del programa a Nuria Viñas presidenta de l’Associació Dones pel Futur qui ha donat un missatge d’optimisme, gratitud i obertura a la innovació del qual destaquem algunes paraules:  “Per Dones Pel futur és un pas important la incorporació de la Sandra Patricia Rodríguez Tafur i del seu equip, ens permetrà que realment passem d’una dinàmica que portàvem a una superior, que ens obrirà a noves expectatives de treball en el món de l’emprenedoria inclusiva. Realment per dones pel futur és un repte fonamental que segur que aconseguirem i en el que tenim tota la confiança.”

  L’objectiu principal de la trobada va ser celebrar el Dia de l’emprenedor/a, però amb la idea de fons d’acomiadar-nos de totes les persones emprenedores que han rebut el nostre assessorament, hem fet èmfasi en com s’ha fomentat el treball en xarxa, l’intercanvi de bones pràctiques i la generació de sinergies durant tots aquests anys. Ens van acompanyar entitats Carmen Pérez de la Fundación Nantik Lum (Madrid), i  Luz Helena Ramírez de l’Associació MigrESS (Economia solidària), Guillermo Escobar de l’Associació Asocolbagès de Manresa.

  #DonespelFutur #MedWomen #emprencat #icdones #barcelonaactiva
  #talent #sostredevidre #lideratgefemení #talentfemení #talentohumano #emprendimientofemenino #mujeresqueinspiran #mujeresempresarias #mujeresemprendedoras
  #GTDE #emprenedoriafemenina #emprenedoriasocial #emprenedoria #dones #donaiempresa #negoci #talent #diainternacionaldeladonaemprenedora #diadeladonaemprenedora #igualtat #emprender #emprendimiento #mujeryempresa #mujermeprendedora #talento #diadelamujeremprendedora
  #tercersector
  #serviciosnofinancieros
  #microcreditos
  #microcredits #microfinanzas #microfinance #network #barcelona